Personalul auxiliar de specialitate și conex reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul judiciar, aproximativ 8000 de persoane…

Cu toate astea, însă, se pare că și cea mai puțin cunoscută.

„Cu ce se ocupă grefierul? A, este doamna aceea în robă gri care bate la mașina de scris în sala de judecată… și cară dosarele în și din sală”

Grefier-arhivar și grefier-registrator? „Hmmm, doamnele de la ghișeu care primesc și înregistrează cererile noastre, fac copii xerox din dosare și dau dosarele la studiu pe buletin”.

„Agentul procedural este cel care duce plicurile în cutiile poștale, nu? Adică, un factor poștal.”

Sunt răspunsurile la întrebări simple adresate unor oameni simpli. Vă invit să încercați, apoi, lăsați comentarii să vedem dacă am sau nu dreptate.

Să nu mai vorbim de faptul că opinia publică nici măcar nu are cunoștință despre existența unităților de parchet, ce să mai vorbim despre faptul că în cadrul acestora funcționează personal auxiliar de specialitate și conex… iar atribuțiile acestora? Nebuloasă totală.

Potrivit regulamentului de ordine interioară „Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor”.

În fapt, însă, operațiunile descrise mai sus sunt specifice doar departamentelor Registratură și Arhivă, activitatea de judecată și de anchetă penală desfășurându-se separat de aceste activități și de către cu totul alți „protagoniști”.

Activitatea de judecată propriu-zisă (atât în faza de procedură prealabilă de regularizare a cererii sau de cameră preliminară, cât și în faza de judecată), precum și desfășurarea anchetei penale implică activități complexe, în fapt, acestea reprezentând actul de justiție și se desfășoară efectiv în grefă.

Categoria noastră profesională se află într-un mare declin de imagine și identitate în sistemul de justiție, iar asta se întâmplă, pe de o parte, din cauza lipsei de publicitate și de promovare, iar, pe de altă parte, a sistemului, care dorește să ne țină la nivelul de „auxiliari” și „conexi” prin grevarea continuă a activității cu atribuții noi și fără a ne oferi posibilitatea să evoluăm și să ne ocupăm locul ce ni se cuvine în înfăptuirea actului de justiție.

Trebuie să arătăm că grefierul român nu este un simplu scrib, dactilograf și că nu suntem „bocănitori” cum am fost numiți chiar de un ministru de resort… Să arătăm că grefierul român nu este un „auxiliar” al sistemului și că participă efectiv la înfăptuirea actului de justiție, fiind implicat direct, alături de judecători și procurori în desfășurarea procesului de judecată și a anchetelor penale, ședințele de judecată și anchetele penale neputându-se desfășura fără participarea grefierului.

Grefierul român este absolvent de studii superioare juridice și chiar postuniversitare (Școala Națională de Grefieri recrutează grefieri exclusiv din rândul absolvenților cu studii superioare juridice), iar atribuțiile stabilite în sarcina sa potrivit regulamentelor de ordine interioară ale instanțelor și parchetelor sunt complexe și în raport cu nivelul studiilor superioare juridice. Mai mult, prin intrarea în vigoare a noilor coduri a operat un transfer de atribuții de natură administrativă de la magistrați către grefieri.

Prin urmare, grefierul este personal de specialitate judiciară, iar nu un personal auxiliar de specialitate, care are același regim de interdicții și incompatibilități ca magistrații și trebuie să i se recunoască rolul efectiv în înfăptuirea actului de justiției.

Totodată, și celelalte categorii care ocupă funcții auxiliare de specialitate în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, respectiv grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT, constituie un real sprijin pentru judecători, procurori și grefieri, munca acestor categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.

De aceea, opinăm că instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea au nevoie, pe de o parte, de o ierarhizare a funcțiilor în raport de modul de recrutare, numire și atribuții efective ale fiecărei funcții în parte, iar, pe de altă parte, de o reorganizare a compartimentelor acestora, în fapt, fiind vorba despre un singur departament, respectiv „grefa judiciară” în interiorul căreia funcționează personal de specialitate judiciară – greferi și personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate, respectiv grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT.

Prin urmare, putem defini „grefa judiciară” ca fiind compartimentul de specialitate al instanțelor și parchetelor în care funcționează personal de specialitate judiciară – grefieri, a căror activitate de bază o reprezintă participarea efectivă în ședințe de judecată și anchete penale, alături de judecători și procurori și personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate compus din grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT, care desfășoară operaţiuni auxiliare actului de justiție privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, administrarea bazelor de date și a echipamentelor IT, precum şi alte lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor și parchetelor.


10 comentarii

Ștefania Bija · 8 septembrie 2018 la 13:35

Bine punctat! Asa ar trebui sa se evidențieze și sa se diferențieze activitatea noastră din cadrul infaotuirii actului de justiție. Multa bafta în reprezentarea noastră domnule Cătălin Traistaru!

  Văduva Carmnen · 10 septembrie 2018 la 11:59

  Foarte corect spus și așa ar trebui reorganizată activitatea noastră! Bine atins și “subiectul” publicității și promovării activității desfășurate de grefieri! Mulțumim domnule Cătălin Trăistaru!

Ilie Mioara · 12 septembrie 2018 la 8:59

Foarte bine ca faceți cunoscuta munca grefierului ,de fapt munca personalul auxiliar din instante. Nu cred ca exista vreo altă profesie ma refer la funcțiile de executie sa aibă un asa volum mare de munca ca un grefier . Pe langa volumul DE munca intervine si stresul si conditiile impropriii de munca in unele instanțe ,personal insuficient . Eu sunt la pensie insa sunt foarte bolnavă. Ce folos ca după 24 ani de grefier m 42 de ani vechime totala ,toata pensia se duce pe medicamente.

MIRELA BOROICA · 12 septembrie 2018 la 12:06

„Hmmm, doamnele de la ghișeu care primesc și înregistrează cererile noastre, fac copii xerox din dosare și dau dosarele la studiu pe buletin”.
Sunt de aproape 16 ani în sistem şi sunt aceea doamnă care, de cele mai multe ori, pe lângă activităţile enumerate de către dvs.cu atâta ironie şi cinism, desfăşoară, ca mulţi alţii dintre noi activităţi care fac parte din sfera voastră a grefierilor ” suiţi ” pe un piedestal în anumite circumstanţe unde superi dacă deranjezi cu prea multe hârtii, care nu sunt nici ale noastre, nici ale voastre, ci solicitate în vederea înfăptuirii onorabilului act de de justiţie, unde trebuie să fii înarmat cu răbdare, deschis la eventualele nelămuriri ale grefierului, căruia trebuie să-i reaminteşti evenimente şi fapte, care ar trebui cunoscute şi onorate de către el însuşi, dar trebuie înţeles că , ” na, are mult de lucru “, unde trebuie să-i şi explici de ce a greşit, şi de multe ori să-i şi sugerezi modalităţile de rezolvare, pentru că justiţiabilul te contactează pe tine arhivarul sau registratorul, în cazul meu ambele, nu pe tine grefierul, pe care-l întâlneşti doar la sală, unde nu intri toată ziua !
Vreau mai multă apreciere din partea dvs. având în vedere anii de şcoală oferiţi şi dedicaţi, cu toate cunoştinţele acumulate, în sprijinul înfăptuirii actului de justiţie şi, dacă nu cer prea mult, în spiritul colegialităţii susţinere, pentru că suntem indispensabili vouă, doar că sunteţi prea mândri de voi .
Nu am nimic cu voi, categoria voastră, doar că trebuie să mai şi plecaţi capul pentru a vedea importanţa noastră a mărunţişurilor din cadrul instanţei, fără de care sunteţi neînsemnaţi .

  Catalin Traistaru · 13 septembrie 2018 la 11:23

  Doamna Mirela, vedeti, din punctul meu de vedere, incepeti gresit abordarea problemei, voi si noi. Textul tocmai asta incerca sa scoata in evidenta, faptul ca opinia publica si a justitiabililor este aceasta, ca nu se cunoaste, in fapt, ce face fiecare functie in parte, de aceea e bine sa ne promovam, sa aratam ce face si cat face fiecare. Nu cred ca este bine sa dam in grefieri sau in alte categorii, pana la urma, cu totii suntem personal auxiliar de specialitate: grefieri, grefieri arhivari, grefieri registratori, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi si specialisti IT. Cu toate astea, nici despre munca grefierului „din spatele usilor salii de judecata” nu se cunoaste, despre faptul ca au fost transferate atributii de la judecatori la grefieri, iar in parchete, aproape toate actele de procedura sunt intocmite prin mijlocirea grefierului. Cred ca e timpul sa facem pace in interiroul categoriei, sa scapam de sintagma ”auxiliar” si apoi sa ne punem la masa sa ne cerem drepturile.

   Mirela Boroica · 14 septembrie 2018 la 11:18

   Da, dragă d-le Cătălin, nici dvs. nu m-aţi înţeles, am studiile în buzunar de 20 de ani, cele superioare, problema este cu valorificarea lor, am obosit, am luptat permanent pentru înfăptuirea corectă a actului de justiţie , dar sistemul te trimite la concursuri, unde ultima dată, anul trecut, am fost 31 pe un loc, am fost a patra, dar jocul cu, iau sau nu pensie de serviciu ( mă refer la îndeplinirea condiţiilor de pensionare) dă bătăi de cap unora, care în definitiv se folosesc de cunoştinţele noastre a arhivarilor-registratori, iar când este vorba de aplicarea legii, nu îndeplineşti condiţiile….Acum, poate că aţi înţeles frustrările celor mai mulţi din categoria noastră şi de ce există aceste două tabere, eu am fost şi sunt deschisă la orice situaţie şi am acţionat pe măsură, dar văd de fiecare dată scindarea şi asta mă doare .
   De aceea am spus că vreau mai multă apreciere şi susţinere, pentru că suntem cu toţii şi asigurăm prin eforturile noastre ceea ce numim transparenţa în justiţie…..
   Cunosc foarte bine ceea ce mi-aţi transmis, dar, repet, vreau susţinere şi la fel de mult vă reamintesc ” corpul grefierilor este format din…….” şi atunci nu mai înţeleg de ce de fiecare dată totul de învârteşte în jurul primei clase şi restul ……….

Chifor Robert · 12 septembrie 2018 la 13:38

Ar trebui sa fie un singur corp al grefierilor.Din pacate unii se cred mai superiori decat altii. Mi-e greata si sila de unii grefieri care nu inteleg ca si munca celorlalti e la fel de importanta.In arhive si registraturi sunt grefieri cu studii superioare. Nu inteleg de unde atata ura impotriva arhivarilor. Rusine. Inclusiv Stefaniei Teleman.

  Catalin Traistaru · 13 septembrie 2018 la 11:18

  Robert, poate ca ar fi mai bine sa dam un restart, in primul rand mentalitatii ca unul este superior si altul inferior. In cele din urma, toti suntem colegi, respiram acelasi aer si muncim in aceleasi conditii. Intr-adevar, exista nedreptate in ceea ce priveste repartizarea personalului in instante si parchete, ca functie ma refer, insa asta este dovada unui act managerial defectuos. Toate trebuie sa plece de la aplicarea corecta a legii si a regulamentelor, in primul rand, apoi, facem curatenie. De aceea ne-ar trebui un organism central care sa poata interveni. Bineinteles, cu oamenii din sistem, de-ai nostri, nu de-ai lor.

Gabriela Dinescu · 12 septembrie 2018 la 22:42

Umilință, bataie de joc si discriminare…
..definiție grefieri cu vechime peste 20 ani…

  Catalin Traistaru · 13 septembrie 2018 la 11:15

  Din pacate, asa stie sa rasplateasca sistemul personalul care l-a deservit, zi de zi, timp de peste 25 de ani si care si-a dedicat intrega viata actului de justitie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *