Potrivit Statutului, Structura organizatorică a Sindicatului Dicasterial cuprinde:

1) Adunarea Generală – organul suprem de conducere al sindicatului, alcătuită din:

  1. Membrii Biroului Executiv al Sindicatului;
  2. Reprezentanții instanțelor/parchetelor, D.I.I.C.O.T. și D.N.A. în care funcţionează membri de sindicat;
  3. Delegații filialelor (la momentul constituirii acestora).

2) Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial, ce asigură conducerea Sindicatului între adunările generale şi este ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani, fiind compus din 7 membri:

Președinte                Cătălin Trăistaru

Vicepreședinți          Liviu Dărăban

Irene Constanța Mîțu

Secretar                     Mariana Budur

Membri                      Nicoleta-Denisa Dîndăreanu

Cristian-George Nădăban

Erika-Cristiana Popa

3) Comisia de cenzori – organ de control în problemele economico-financiare ale sindicatului, este aleasă prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani și este compusă din 3 membri;

Cenzori                      Janina Crețan

Ciprian Constantin Popovici

Laurențiu Rotariu